Účinnost terapeutických masážních vložek na oběhový systém a zdraví dolních končetin

Venostáza (městnání krve v žilním systému) je běžná porucha, která postihuje obecnou populaci se zvýšeným rizikem hluboké žilní trombózy, otoků dolních končetin, celulitidy a mnoha dalších komplikací s poruchou oběhu. Vzhledem k obrovskému počtu lidí postižených touto poruchou a potenciální přínos masážních vložek na oběhový systém, se vědci, včetně zaměstnanců společnosti Sona Imaging Solutions, Inc, a 1910 Consulting, zajímali o stanovení účinnosti těchto vložek právě na funkci a činnost a oběhového systému dolních končetin.

Cíl:

Zjistit účinnost masážních vložek na zvýšení oběhu v dolních končetinách a zároveň snížení každodenní bolesti a únavy nohou.

Navržení, nastavení a účastníci:

Dvakrát namátkou, placebem kontrolovaná účinnost. Studie byla prováděna od 30. listopadu 2010, do 7. ledna 2011. Bylo vybráno 30 dobrovolníků ve věku od 20-70 let. Všichni trpěli alespoň z jednou formou bolesti dolních končetin nebo bolesti zad. Všechny testy byly provedeny na zařízení společnosti Sona Imaging Solutions, Inc v Orange City, Florida.

Podmínky měření:

Masážní vložky byly nošeny po dobu minimálně 6 hodin denně po dobu 30 dnů u každého z účastníků.
Účastníci hodnotili bolest v nohou, koleni, stejně jako bolesti hlavy pomocí naměřené vizuální analogové stupnice VAS [] na 0 až 4 týdny. Denní doba u bolesti a únavy byla měřena v minutách a hlášena na 0 až 4 týdny. Studie ultrazvuku žilního systému a echokardiografie byly prováděny 0 až 4 týdny, se sledováním bez a s vložkami. TekScan ® tlakové mapovací zařízení (zabudované v botě) bylo použito pro sledování bez a s vložkami, ve stoje, při kymácení a při chůzi.

Výsledky

Nálezy duplexního ultrazvukového vyšetření žil dokázaly, že masážní vložky poskytují cennou pomoc pro zvýšení žilního oběhu. Došlo k výraznému poklesu bolesti v dolních končetinách. U některých účastníků bylo dokumentováno, že se zvýšil oběh v dolních končetinách až o 115%. Na 65% (70) dolních končetin byl průměrný nárůst v žilního oběhu o 53%. 7 účastníků hlásilo zmizení bolesti chodidel. 78% snížení bolesti chodidel bylo zaznamenáno u 16 účastníků. Bolest nohou u 9 účastníků byla snížena o 69%. Bolest kolene byla odstraněna u 4 účastníků, zatímco 11 účastníků zaznamenalo 71% snížení. U 10 účastníků bylo hlášeno 72% zlepšení bolesti zad. Účastníci se byli schopni zotavit o 49% rychleji z denní únavy, což jim umožnilo se zotavit celkem o 27 minut rychleji než u průměrného zotavení před nošením masážních vložek. Z celkové skupiny, 96% účastníků poznamenalo, že si užívali nošení terapeutických masážních vložek.

Závěr:

Při aktivním používání, masážní vložky zlepšují krevní oběh díky pozici vložky a dynamické stimulaci tekutinou . Teoreticky, tato stimulace oběhového systému chodidla, zvyšuje průtok krve v žilách a žilkách, čímž se zvyšuje rychlost a objem krve vracející se zpět k srdci. Aktivní pohyb chodidel je uznáván jako metoda pro zlepšení žilní stáze (žilní stáze zvyšuje riziko žilní trombózy -krevní sraženiny), závěry této studie jsou významné a potvrzující tento předpoklad. Masážní vložky poskytují efektivní způsob, jak zvýšit krevní oběh dolních končetin, snižit denní dobu potřebnou pro zotavení a sníženit bolest v dolních končetinách. Vložky tímto snižují žilní stáze a zvyšují pravděpodobnost celkového zdraví dolních končetin. 

ZPĚT